Zastosowanie ścian oporowych w budownictwie

Empty concrete floor and white cement wall in city park. 3d rendering of abstract gray building with clear sky background.

Ściana oporowa stanowi konstrukcję, której głównym zadaniem jest podtrzymanie i zabezpieczenie. Najczęściej zbudowana jest z kamieni, cegieł albo betonu, zapobiegając osuwaniu się gruntu. Do czego służą ściany oporowe i gdzie znajdują zastosowanie?

Rodzaje ścian oporowych

W budownictwie wyróżnia się kilka rodzajów ścian oporowych, nie jest to więc konstrukcja jednolita. Pierwszy z nich to ściany wspornikowe, które zagłębione są w podłodze. Ich zadaniem jest przede wszystkim przytrzymywanie gruntu. Drugi rodzaj to mury grawitacyjne, wykonane z betonu lu kamienia. Coraz popularniejsze są też mury prefabrykowane, kątowe żelbetonowe bądź charakteryzujące się złożoną konstrukcją.

Ściany i mury oporowe – gdzie znajdują zastosowanie?

Ściany i mury oporowe znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie. Przede wszystkim wykorzystuje się je w gospodarce magazynowej, a także do tworzenia tymczasowych składowisk materiałów, na przykład zboża. Jednocześnie ściany oporowe można wykorzystać do podtrzymywania oraz odbudowywania skarp, nasypów i wykopów znajdujących się wzdłuż dróg. Służą też do budowania zjazdów, które usytuowane są w rejonie skrzyżowań. Coraz powszechniej wykorzystuje się je do budowania barier ochronnych czy ramp przeładunkowych. Można je też wykorzystywać w celach prewencyjnych, na przykład budując koryto czy brzeg rzeki, gdy te zostaną uszkodzone przez powódź.

Ściany oporowe w małej architekturze

Powyższe przykłady dotyczą zastosowania ścian oporowych w budownictwie, jednak coraz powszechniej wykorzystywane są również w małej architekturze. Możemy spotkać je na przykład w ogrodach prywatnych, a także miejskich przestrzeniach zielonych. Co ciekawe, ściany oporowe w takim przypadku pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną. Z zasady stanowią one swego rodzaju uniwersalną podporę, jednocześnie pięknie komponując się z otoczeniem. Ściana oporowa może także odgrywać rolę przegrody, oddzielając od siebie poszczególne pasy zieleni.

Czy na budowę ścian oporowych potrzebne jest pozwolenie?

Wykorzystanie ścian oporowych w tak zwanej architekturze małej nie wymaga posiadania specjalnego pozwolenia. Jednocześnie konstrukcja ta musi spełniać wszelkie uwarunkowania związane z zachowaniem bezpieczeństwa. Nieco inaczej wygląda kwestia wykorzystania ścian oporowych w budownictwie- tutaj w większości przypadków konieczne będzie ich umieszczenie w projekcie, który musi posiadać zatwierdzenie. Dlatego też budową ścian oporowych zajmują się specjaliści, którzy dysponują odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Remont

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *