Jak uzyskać dotacje do pieca?

Zgodnie z ustawą antysmogową, właściciele kotłów węglowych muszą wymienić je na nowe, ekologiczne rozwiązania. Wymiany należy dokonać najpóźniej do końca 2025 roku – zakładając, że piec jest w miarę nowy. Użytkownicy kotłów eksploatowanych powyżej dziesięciu lat mają czas do końca 2021 roku, natomiast urządzenia grzewcze użytkowane od pięciu do dziesięciu lat należy wymienić do końca roku 2023. Planując wymianę ogrzewania warto skorzystać z dostępnych programów pomocowych, czyli dotacji z budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

„Czyste powietrze” – ekologiczny programie

„Czyste powietrze” to program pomocowy, który będzie funkcjonował do czerwca 2029 roku, przy czym środki będą wypłacane nieprzerwanie do końca roku 2027. W ramach przedsięwzięcia można uzyskać dotacje lub korzystną pożyczkę realizację zadania obejmującego wymianę starego kotła węglowego na nowoczesne rozwiązanie ekologiczne. W ramach działania można również sfinansować wymianę okien i drzwi, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i kolektorów słonecznych, a także wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dotację lub pożyczkę może otrzymać każdy, kto aktualnie posiada urządzenie grzewcze starszego typu i zamierza wymienić je na rozwiązanie ekologiczne. Mowa tu o węglowych piecach centralnego ogrzewania, kotłach na biomasę, piecach kaflowych, komikach, piecykach wolnostojących, czyli tzw. kozach, a także trzonach kuchennych. Co więcej, konieczne jest zamontowanie ekologicznego urządzenia grzewczego, spełniającego wymogi uwzględnione w programie pomocowym. Planowane przedsięwzięcie należy wykonać w ciągu dwóch lat od momentu podpisania umowy.

Ile może wynieść dotacja?

Dotacja obejmuje wyłącznie koszty kwalifikowane, w zależności od progu dochodowego inwestora, może to być od 30% do 90% kosztów inwestycji. Na wyższą dotację mogą liczyć osoby o niższych dochodach. Istotnym czynnikiem jest również montowane źródło ciepła – w przypadku kotła na paliwo stałe maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych, nie mniej jednak montaż pompy ciepła, która odbiera ciepło z gruntu lub wody, objęty jest dotacją do 45 tysięcy zł. Ogólna kwota dotacji zależy od kosztów inwestycyjnych – należy jednak pamiętać, że maksymalny próg finansowy, na którego postawie obliczana jest wysokość wsparcia finansowego, wynosi 53 tys. zł przy założeniu, że inwestycja jest realizowana w domu jednorodzinnym lub jego części z wydzieloną księgą wieczystą. Pozostałe koszty kwalifikowane można sfinansować z wykorzystaniem preferencyjnej pożyczki, przy czym wysokość tych kosztów nie może być niższa niż 7 tysięcy złotych. Wniosek o dotację należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska lub w gminie – o ile ma podpisane porozumienie z WOŚP. Dodatkowo można ubiegać się o premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wspomnianej premii wynosi 20% kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Produkt ten adresowany jest do właścicieli i zarządców budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Środki te mogą być również wykorzystane na inne działania związane ze podniesieniem właściwości energetycznych budynku, czyli wymianą okien, drzwi, ociepleniem itp. Gmina również pomoże Poza programem „Czyste powietrze” dostępne są również programy gminne, których celem jest wsparcie wymiany starych pieców na modele ekologiczne. Wysokość dofinansowania zależy przede wszystkim od kondycji finansowej i możliwości konkretnego samorządu, są to jednak kwoty stanowiące znaczną większość kosztów inwestycyjnych. W niektórych województwach istnieje możliwość uzyskania dotacji nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, warto więc zainteresować się tym rozwiązaniem podczas planowania inwestycji grzewczej. Co więcej, wiele gmin zabezpieczyło w budżecie środki na dodatkowe zadania termomodernizacyjne, dzięki czemu można pozyskać również środki na wymianę okien czy ocieplenie budynku mieszkalnego. Programy pomocowe oferują także samorządy wojewódzkie. Sumując, wymiana pieca na model ekologiczny to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości. Planując tego typu inwestycję warto szczegółowo przeanalizować dostępne programy pomocowe, wybierając optymalne rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *